გათბობა, გაგრილება და ვენტილაციის სისტემები

გათბობა, გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემები (HVAC), დახურულ სივრცეში მეტ კომფორტსა და უსაფრთხო გარემოს ქმნის. სისტემა უზრუნველყოფს შენობების შიგნით ჰაერისა და კლიმატის საჭირო ხარსისხს.

ჩვენ გთავაზობთ მომსახურებას შემდეგი მიმართულებებით:

  • გათბობის დანადგარების მიწოდება-მონტაჯი, სისტემის აწყობა და ექპლუატაციაში გაშვება;
  • გაგრილების სიტემის დანადგარების მიწოდება მონტაჟი, სისტემის გამართვა სრულად, სავენტილაციო სისტემის დანადგარების მიწოდება-მონტაჟი;
  • შენობა-ნაგებობის სრულად აღჭურვა და გამართვა მოთხოვნილი სპეციფიკაციის მიხედვით;
  • სახანძრო ვენტილაციის ქსელის მონტაჟი, კვამლის გაწოვისა და ჰაერის დაწნეხვის სისტემები;
  • ობიექტის შემდგომი მომსახურეობა.
TheTop