ელექტრო-მექანიკური საინჟინრო სამუშაოები

ჩვენი კომპანია ორიენტირებულია მაღალ ხარისხზე, ელექტრო-მექანიკური მიმართულებით ჩვენი საქმიანობის ჩამონათვალი წარმოადგენს შემდეგს:

  • ელექტრო სისტემის პროექტირება, ოპტიმალური გადაწყვეტილებები
  • კაბელირება და საკაბელო კონსტრუქციების მონტაჟი
  • ძალოვანი და დაბალი ძაბვის ფარების აწყობა მონტაჟი
  • სატრანსფორმატორო ქვესადგურების მონტაჟი
  • განათების ქსელის მონტაჟი
  • როზეტების და ჩამრთველების ქსელის მონტაჟი
  • საევაკუაციო და საავარიოს განათების ქსელის მონტაჟი
  • გენერატორის მონტაჟი
  • დამიწების და მეხამრიდის სისტემის მოწყობა/მონტაჟი
  • ობიექტის შემდგომი მომსახურეობა

Leave a comment

TheTop