სახანძრო გახმოვანების სისტემები

  • ქსელის მოწყობა კაბელირება;
  • დინამიკების ქსელის მონტაჟი;
  • გახმოვანების აპარატურის სისტემის მონტაჟი;
  • სისტემის ქსელის გამართვა გაშვების სამუშაოები;
  • ობიექტის შემდგომი მომსახურეობა.
TheTop