კომპიუტერული ქსელები

  • საკაბელო კონსტრუქციის მონტაჟი;
  • პასიური და აქტიური აპარატურის მონტაჟი;
  • კომპიუტერული ქსელის მოწყობა/გაშვების სამუშაოები.
TheTop