ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები

  • ქსელის მოწყობა
  • ვედეოსამეთვალყურეო სისტემების მონტაჟი
  • ჩამწერი აპარატის სისტემის მონტაჟი
  • პროგრამირება/ქსელში გაშვების მომსახურეობა
TheTop